top of page

Prekių apmokėjimas, garantija ir grąžinimas

1.Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.”

2. Paslaugos teikimui parduodamai įrangai taikomas 12 mėn. laikotarpis nuo prekės įsigijimo dienos. Aksesuarams garantija netaikoma.
3. Pardavimo metu Įranga yra patikrinta, į įrangą yra įdeta SIM kortelė, įranga sukonfigūruota eTransportas serveriui ir veikia, kaip nurodyta Paslaugos teikimo taisyklėse.
4. Garantiniu laikotarpiu Klientas turi teisę į nemokamą įsigytos prekės sugedusių dalių remontą. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį Įrangos garantijos laiką, papildomos garantijos netaikant.
5. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus pirkimo dokumentą - PVM sąskaita faktūrą ar jo kopiją (nuo 2010 m. rugsėjo 09 d. prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas).Įrenginių serijiniai numeriai turi atitikti nurodytus pirkimo dokumente.
6. Garantiniam remontui prekę rekomenduotina pateikti pilnos komplektacijos.
7. Įrangos siuntimą garantiniam aptarnavimui apmoka Klientas. Įranga siunčiama adresu: UAB AKTKC, Taikos g. 130A, 05226 Vilnius (darbo laikas I-IV 08:00 – 16:45, V 08:00 – 15:45). Garantinio gedimo Įrangos grąžinimą Klientui po remonto apmoka AKTKC. Negarantinio gedimo atveju Įrangos grąžinimo kaina įskaičiuojama į remonto kainą ir siunčiama Klientui tik pilnai apmokėjus remonto bei grąžinimo kainą.
8. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.
9. Negarantiniai gedimai šalinami Klientui apmokėjus gedimo šalinimo ir grąžinimo kainą. Informacija apie gedimo pobūdį ir jo pašalinimo kainą yra iš anksto suderinami su Klientu ar jo atstovu.
10. Garantiniai įsipareigojimai negalioja jeigu:
a. Yra mechaninių Įrangos pažeidimų;
b. Gedimas įvyko dėl Kliento kaltės arba netinkamų eksploatacijos sąlygų, taip kaip nurodyta 10 punkte ir Įrangos montavimo instrukcijoje;
c. Gedimas įvyko dėl Įrangos montavimo instrukcijos pažeidimų (netvarkingos elektros instaliacijos automobilyje, vietomis sukeistų maitinimo laidų ir pan.);
d. Gedimo priežastis yra trečių šalių veiksmai (viršįtampis virinant, kai neatjungiama el. istaliacija, intaliacijos pažeidimai ir pan.).
11. Įrangos eksploatavimo sąlygos  (visų parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme):
a. Įranga turi būti montuojama aplinkoje, kurioje darbinė temperatūra neviršija 55oC, o santykinė drėgmė ne didesnė nei 95%. Aplinkoje neturi būti koroziją sukeliančių medžiagų.
b. Įranga turi būti tinkamai apsaugota nuo dulkių bei kitų nešvarumų, galinčių pateikti į įrangos vidų bei jai pakenkti.
c. Įrangai turi būti užtikrinamas stabilus nuolatinės (DC) 12-30V srovės maitinimas, neviršijantis 12W. Esant dideliems elektros įtampos svyravimams turi būti naudojami įtampos stabilizavimo filtrai arba papildomi saugikliai.
d. Įranga, montuojant stacionariai, prijungiama ar atjungiama tik atjungus transporto priemonės akumuliatoriaus gnybtus ir tinkamai nustačius maitinimo kabelius, bei jų poliškumą.
12. Kokybiška Įranga negali būti grąžinama, išskyrus LR teisės aktuose nurodytus terminus. Netinkamos kokybės Įranga keičiama vadovaujantis vadovaujantis Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir jo pakeitimais. Kliento pagrįstai netenkinančios kokybės Įranga gali būti pakeičiama į kokybišką Įrangą, jos keitimui būtiną persiuntimą apmokant Klientui. Grąžinant Įrangą ir atsisakant jos pakeitimo už Paslaugą sumokėti pinigai negrąžinami.
13. Grąžinant Įrangą būtina laikytis šių sąlygų:
a. Grąžinama Įranga turi būti Kliento nesugadinta;
b. Įranga turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo Kliento gauta;
c. Įranga turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas Įrangos pajungimo kabeliui, tiek kiek tai susiję su Įrangos montavimu);
d. būtina pateikti užpildytą Prekių grąžinimo formą (atsisiųsti), Įrangos įsigijimo dokumentą ar jo kopiją (jei vienu metu įsigyti keli Įrangos vienetai).

bottom of page